WOW Youth

WOW
colors

News

illustrazione
Международен курс по проекта WoW
08/09/2016

Международен курс по проекта WoW

В периода от 18 до 24 септември 2016 гр. Пловдив (България) ще бъде домакин на международния курс на WOW за младежки обучители. Целите на курса са да се представят инструментариума на WOW за обучителни сценарии сред по-широк кръг младежки обучители от държавите-партньори по проекта както и да се увеличи капацитетът за осигуряване на неформални обучения. Инструментариумът на WOW и обучителният курс са насочени към развитието на уменията на младежите за по-добрата им заетост.

Истанбул, Турция, 21-25 юни: проектът WoW по програмата Erasmus+ представя първите сценарии за обучение
05/07/2016

Истанбул, Турция, 21-25 юни: проектът WoW по програмата Erasmus+ представя първите сценарии за обучение

В периода 21 - 25 юни 2016 партньорите по проекта WoW (от англ. World Skills of World Youth for better employability) - се срещнаха в училища “Дога”, Истанбул, Турция, за да работят по сценариите за обучение и да зададат основната рамка за обучителния курс за младежки обучители.

Мисловна карта
10/02/2016

Мисловна карта

Партньорите на проекта създават Мисловната карта, чрез която да се създадат сценарии за обучение. Всеки партньор трябва да представи 5 различни сценарии, които да следват Мисловната карта.

Как да създадем “Сценарий за обучение WOW”
05/01/2016

Как да създадем “Сценарий за обучение WOW”

Мисловна карта След срещата в Генуа, партньорите създадоха ръководство, което дефинира всички сценарии за обучение на проекта. В допълнение към него, е създадена и Мисловна карта.

26-27 Ноември, Генуа: Първа работна среща
24/11/2015

26-27 Ноември, Генуа: Първа работна среща

Училището по роботика ще бъде домакин на първата работна среща по проекта. Предстои много теми да бъдат дискутирани между партньорите: защо е важно участието в проекта WOW, резултати и задачи, планиране на активностите и възможности за използване на google apps.

colors