WOW Youth

WOW
colors

News - Мисловна карта

illustrazione

10/02/2016

Мисловна карта

Партньорите на проекта създават Мисловната карта, чрез която да се създадат сценарии за обучение. Всеки партньор трябва да представи 5 различни сценарии, които да следват Мисловната карта.

Мисловна карта

По време на първата си среща, партньорите работиха заедно за създаването на Мисловна карта - която дефинира характеристиките на “образователните сценарий”. По време на работната среща в Чили всеки партньор ще предложи и представи в резюме 5 сценария. След обсъждането, сценариите ще бъдат допълнени и развити, и ще бъдат качени на интернет сайта на проекта.

Кликнете тук, за да изтеглите Мисловната карта.

« Back

colors