WOW Youth

WOW
colors

Етапи

illustrazione

Етапи

Проектът стъпка по стъпка

Първата работна среща на проекта се състоя на 26-27 ноември в Генуа. Неин домакин беше Училището по роботика. По време на срещата (можете да изтеглите дневния ред от тук) партньорите обсъдиха:

  • планиране напроектните дейности на всеки партньор;
  • оформлението на обучителните сценарии;
  • Google приложения, за споделяне на документи и сътрудничество между партньорите в рамките на проекта;
  • административни и финансови правила на проекта;
  • организирането на семинар за младежки обучителу в Чили от 14 до 19 март 2016 г.;
  • уебсайта на проекта: структура и съдържание на информацията, която да бъде качена на него.

Следващ етап: до 15 януари всеки партньор ще предложи по 5 обучителни сценарии.

colors