WOW Youth

WOW
colors

Асоциация на Факултета по политически, административни и комуникационни науки

illustrazione

Асоциация на Факултета по политически, административни и комуникационни науки (FSPAC Association)

Сайт: polito.ubbcluj.ro

Асоциацията FSPAC е създадена през март 2013 г. и се състои основно от ученици и професори в Колежа по политически, административни и комуникационни науки в университета Бабеш-Боляй, Клуж-Напока. Целта на асоциацията е да подпомага програми и проекти на ученици и професори от Колежа, като фокусът ѝ е върху формалните и неформалните (учебни и извънучебни) дейности.

Дейности:

  • организиране на работни срещи, семинари, конференции, дебати, летни училища, кампуси;
  • създаване, публикуване и разпространяване на книги, периодични издания, брошури и други информативни материали;
  • създаване както на независими, така и в сътрудничество на местни/национални/европейски/международни институционални дейности;
  • информиране на обществото и развойна дейност.
colors