WOW Youth

WOW
colors

Дейности на проекта

illustrazione

Дейности на проекта

 1. Две срещи между партньорите: в Генуа (Италия) в началото на проекта и в Клуж-Напока, Румъния. По време на срещите партньорите ще дискутират цикъла на живот на проекта, докладите, развитието на резултатите и продуктите от проекта, административни въпроси, оценка на изпълнението на дейностите по проекта.
 2. Събиране/развитие, дискусии и адаптиране на инструментариума. Той ще се състои от поне 25 сценария за обучение, които ще са съобразени с приоритетните направления на проекта и ще бъдат структурирани съобразно обща структура.
 3. Подготовка на програма и тренировъчни материали за провеждане на обучителни курсове за младежки обучители.
 4. Превод на обучителните сценарии и материали на националните езици на партньорските организации - испански, италиански, български, румънски, турски и английски.
 5. Две съвместни работни срещи в Сантяго, Чили и в Истанбул, Турция, заедно с младежки обучители от България, Италия, Румъния, Турция, Чили (по трима участника от държава). По време на срещите ще се обсъждат предложените обучителни сценарии.
 6. Едно международно обучително събитие - пет-дневен обучителен курс за младежки работници в София, България, който ще тества програмата и ще даде ценна обратна връзка с предложения за последващото ѝ приложение. По време на обучението, младежки обучители, които са участвали в работните срещи и експертите на проекта ще обучават други 35 човека (общо участниците ще бъдат 50).
 7. Електронна публикация на инструментариума - ще съдържа обучителните сценарии на партньорските национални езици. Ще бъде достъпна онлайн.
 8. Пет каскадни семинара с цел разпространение - по един в държава (България, Турция, Румъния, Италия, Чили).
 9. Портфолио за целите на информирането на заинтересованите лица, институции и организации на английски език и националните езици на партньорите.
 10. Бюлетин (3 издания/по един на всеки 6 месеца) - инструмент за разпространение и промотиране на резултатите от проекта и неговите събития.
 11. Многоезичен сайт на проекта.
colors