WOW Youth

WOW
colors

Училища “Дога”

illustrazione

Училища “Дога” (Doga Schools)

Сайт: www.dogaokullari.com/eng

Това е верига от училища, обединяваща 98 предучилища, 85 начални училища, 75 средни училища и 70 гимназии. Включва също така 40 кампуса из цяла Турция 2 в Кипър и Канада. Училищата обучават общо 40 000 ученици и имат над 5000 персонал. Целта на Дога е да осигури на учениците компетентности, благодарение на които могат да се развият всестранно, да се развиват творчески и да имат усещане за бъдещето. Преподавателският състав и мениджмънта на институцията са активно ангажирани в развитието и прилагането на иновативни технологични концепции. Две от тях са особено значими за развитието на учениците и взаимно се допълват: концепция за учене на природни науки (Natural Learning Concept/NLC) и MBA за тийнейджъри (t-MBA). T-MBA програмата съвпада с тематичното направление на проекта WOW. Doga училищата прилагат тази програма от девети до единадесети клас, за да помогнат на своите ученици да се фокусират върху бъдещата си професия и да записват курсове по предмети, които съвпадат с плана им за кариерното им развитие. Програмата е насочена към създаване на добре функциониращ “триъгълник на знанието” - образование, изследователска дейност и иновации, който да помогне на учениците да придобият знания и умения, ключови за техните компетентности, развитие и професии. Програмата предоставя разширена възможност за учене, която свързва учениците с възможности като ученически съвети, академична програма на t-MBA, международни проекти, модерно езиково обучение, наблюдение над възможни професии. Програмата е създадена като клъстерен модел, който предлага на учениците дейности, които са подходящи за техните умения, интереси, възможности, ценности и които им помагат в избора на професия.

Програмите NLC и  t-MBA се допълват взаимно - учениците първоначално придобиват качества като критично мислене, самочувствие, възможност да разчитат на себе си, както и предприемачески умения като творческо мислене, постигане на цели, работа в екип и желание да учат. Тази преплетена архитектура помага на учениците да осъзнаят и разберат своите обществени нужди.

colors