WOW Youth

WOW
colors

News - Истанбул, Турция, 21-25 юни: проектът WoW по програмата Erasmus+ представя първите сценарии за обучение

illustrazione

05/07/2016

Истанбул, Турция, 21-25 юни: проектът WoW по програмата Erasmus+ представя първите сценарии за обучение

В периода 21 - 25 юни 2016 партньорите по проекта WoW (от англ. World Skills of World Youth for better employability) - се срещнаха в училища “Дога”, Истанбул, Турция, за да работят по сценариите за обучение и да зададат основната рамка за обучителния курс за младежки обучители.

Истанбул, Турция, 21-25 юни: проектът WoW по програмата Erasmus+ представя първите сценарии за обучение

« Back

colors