WOW Youth

WOW
colors

Университет Аконкагуа

illustrazione

Университет в Аконкагуа

Сайт: www.uac.cl

Университетът в Аконкагуа основан на 29.12.1989 г.., а първият му офис е в град Сан Фелипе. Академичната му активност започва през месец март 1990 г и бързо се разраства от север на юг, достигайки към днешна дата национален обхват с повече от 11 000 студенти. Постига пълна институционална автономия на 20.01.2006 г. и от тогава университетът постига забележително развитие и растеж. Университетът следва “План за институционално развитие 2012 - 2018”, основавайки се на продължителни подобрения, фокусиране върху качеството на образованието и провежданите обучителни курсове. Част от този план са обученията на учителите, тяхното оценяване, проследяване на оценяването, ревизия и обновяване на съдържанието на учебните програми, обновяване на инфраструктурата и оборудването. Част от този план са също така постигане на институционална акредитация до края на 2016 г. и прилагане на Образователен модел UAC, стартирайки от академичната 2014 г. Моделът цели да развие най-важните умения за работа на студентите за целите на лесното им преминаване в света на работещите. Сред тези умения са ефективното комуникиране, работата в екип, лидерството и решаването на проблеми.

Университетът осигурява достъп до висше образование както на младежи завършили гимназии, така и на работещи хора, които не са имали възможността да учат докато са млади.

Университетът идентифицира и заявява следните свои принципи и институционални ценности - качество, честност, уважение и образование за света на работата, социална отговорност.

colors