WOW Youth

WOW
colors

Училище по роботика

illustrazione

Scuola di Robotica

Сайт: www.scuoladirobotica.it

Училището по роботика е неправителствена организация, обявена от италианското Министерство на образованието за официална образователна институция и обучаващо звено.През 2000 г. училището е основано от комитет, състоящ се от учени по роботика и учители по хуманитарни науки. На практика училището отстоява трансдисциплинарността на своята мисия. Целта му е да промотира знанието в областта на роботиката сред ученици и млади хора, както и сред учителите и общността. То е ангажирано с разпространението на информация и резултатите от научноизследователската дейност в сферата на роботиката, информационните и компютърни науки и допълнителното развитие на други дисциплини като изкуствен интелект, неврология, философия, психология, приложима етика, образование. Училището е ключов участник в промотирането на т.нар. роботоетика (етични, легални и социални аспекти в роботиката. Oт англ. ELSA - Ethical, Legal and Societal Aspects in Robotics).

Училището е също така член на Европейската роботик платформа, както и на Европейския център за жени и технологии. То е също така център на проекта "Roberta, Girls Discover Robot" (бел. Роберта, момичета откриват робот); италиански партньор  на “e-Skills for Jobs” (бел. електронни умения за работата); регионален партньор на първата Лего лига; национален координатор на “Седмицата на роботиката в ЕС”.

Училището е ангажирано в изучаването на комплексното взаимодействие между роботиката и обществото и подкрепя международен проект за създаване на роботоетиката - етиката, приложима в роботиката.

Сред основните цели на училището са: разбиране на влиянието на информационните технологии; на роботиката и новите технологии като цяло с акцент върху процеса на изучаване на методологиите; технически, научен и методологически ъпдейт за учителите, работещи в гимназии и професионални училища; развитие и разпространение на иновативна дидактическа методология чрез мултидисциплинарна виртуална лаборатория в интернет. Това ще позволи практически експерименти да бъдат извършвани от учениците, както и тяхното участие в транснационални научноизследователска работа, чрез която активно могат да участват в създаването на общ робот; промотиране на сътрудничеството между различни дисциплини с цел реализиране на иновативни експерименти.

colors