WOW Youth

WOW
colors

News - Международен курс по проекта WoW

illustrazione

08/09/2016

Международен курс по проекта WoW

В периода от 18 до 24 септември 2016 гр. Пловдив (България) ще бъде домакин на международния курс на WOW за младежки обучители. Целите на курса са да се представят инструментариума на WOW за обучителни сценарии сред по-широк кръг младежки обучители от държавите-партньори по проекта както и да се увеличи капацитетът за осигуряване на неформални обучения. Инструментариумът на WOW и обучителният курс са насочени към развитието на уменията на младежите за по-добрата им заетост.

Международен курс по проекта WoW

Обучителните сценарии, разработени за инструментариума по проекта WOW използват методите за участие, учене чрез решаване на реални казуси и ролеви игри, които въвличат младежите в интерактивни сценарии, симулиращи реални ситуации, с които могат да се сблъскат в процеса на търсене на работно място или в работната среда. Това дава опит на младите хора и увеличава тяхното самочувствие за социална и професионална реализация.

Обучението в гр. Пловдив се провежда по 5-дневна интензивна програма и ще бъде посетено от 50 младежки обучители. На по-късен етап от проекта тези младежки обучители ще организират и проведат каскадни семинари, използвайки обучителните сценарии, създадени в проекта WOW в собствените си държави.

В допълнение към курсовете и образователните работилници, седмицата в Пловдив ще бъде повод партньорите и 50 младежки обучители от пет националности да посетят града и историческите му забележителности. Пловдив е вторият по големина град в България със запазени множество паметници от античността, сред които древен римски театър, одеон, акведукт, римски стадион и възрожденски архитектурен комплекс.

На 22 септември България чества Денят на независимостта, във връзка с което в града ще има интересна и разнообразна културна програма.

Проектът WOW се изпълнява от партньори от Италия, Турция, Румъния, България и Чили с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на програмата Erasmus+ по Ключова дейност 2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта. Предстоящото обучение се организира от координатора на проекта - Сдружение “Център за творческо обучение” под егидата на Община Пловдив.

« Back

colors