WOW Youth

WOW
colors

Сдружение Център за творческо обучение

illustrazione

Център за творческо обучение

Сайт: www.cct.bg/en

Център за творческо обучение (ЦТО) е неправителствена организация, създадена с цел да направи качествена промяна в областта на образованието и обучението – промяна към едно по-ефективно образование, което развива ключови компетентности и помага на учащите да разкрият своя потенциал, за да се реализират успешно както в професионалната, така и в социалната сфера. ЦТО работи активно във формалното и неформалното образование.

Дейностите на ЦТО са фокусирани върху ученето през целия живот, младежките дейности и обученията за учители (ИКТ, педагогически и меки умения). Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда заедно физическите, умствените и социалните аспекти на личността на ученика. Организацията работи с екип от 15 обучители и 7 души административен персонал. Седалището ѝ се намира в София, като има клон и във втория най-голям град в страната – Варна. ЦТО провежда обучения на място в повечето региони на страната.

ЦТО организира дейности целогодишно и работи върху програми с продължителност между 3 и 10 дни, които са насочени към ученици от 8 до 17-годишна възраст и са със специален акцент върху природните науки, технологиите и работата в екип. ЦТО управлява най-голямата неформална мрежа от училища в България, с над 250 активни училища-партньори, която осигурява широко поле за разпространение и изпълнение на нови инициативи. Експертният екип на Центъра предлага обучения за учители, които показват алтернативни и интерактивни методи за прилагане на технологии както в класната стая, така и извън нея.

През изминалите три години ЦТО взима участие в пет централизирани проекта по програмата „Учене през целия живот“ с официалното партньорство на Министерството на образованието, община София, община Севлиево, регионалните инспекторати на София-град, Силистра и Смолян.

Чрез участието си в тези проекти ЦТО добива ценни умения в областта на управлението на проекти, финанси и човешки ресурси. Организацията придобива опит и в прилагането на мерки, които допринасят за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот, стратегията за ИКТ, както и за развитието на ключовите компетентности по програмата „Учене през целия живот“ и ET2020.

colors