WOW Youth

WOW
colors

News - 13-19 Март, Първи семинар за мадежки обучители в Чили

illustrazione

03/03/2016

13-19 Март, Първи семинар за мадежки обучители в Чили

Всички партньори на проекта ще се срещнат в университета Аконкагуа, Чили, за да обсъдят сценариите за обучение.

13-19 Март, Първи семинар за мадежки обучители в Чили

През последните седмици всички партньори активно се подготвят за предстоящата среща в Чили, за да представят по най-добрия възможен начин двайсетте сценария за обучение. Всеки сценарий, трябва да съблюдава следните правила:

  • да създава смислен контекст;
  • да изисква кооперативна/интерактивна работа (между обучавани, преподаватели, експерти);
  • да бъде откривателски и ориентиран към преживяването;
  • да бъде мултидисциплинарен;
  • да бъде продуктивен, насочен към постигане на цели;
  • да бъде насочен към личността (обучаемият да бъде в центъра);
  • да включва обратна връзка.

Подходящите методи, които могат да бъдат прилагани по време на сценариите са: ролеви игри; учене, базирано на действия и открития; кооперативно учене; учене, критично мислене; представяне на казуси.

« Back

colors