WOW Youth

WOW
colors

Хората зад проекта

illustrazione

Хората зад проекта

Нашият екип

Рени Димова

Координатор на проекти. Инициатор и координатор на над 25 осъществени проекта, сред които образователни инициативи, реализирани с финансовата подкрепа на ЕС чрез програмите Сократ, Програма за учене през целия живот и Еразъм+; има продължителен опит в изпълнението на образователни и младежки проекти в Югоизточна Европа; провежда обучения на учители; магистър по българска фиология в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет “Славянски филологии”.

Александър Ангелов

Има богат технологичен опит. Пет годишен опит в провеждането на обучения по информационни и комуникационни технологии и работа с образователен софтуер. Притежава опит в разработването на образователен софтуер, интерактивни обучителни игри и образователна анимация. Той е контактното лице и е отговорен за комуникацията в рамките на СЦТО (с министерства, общини, университети, училища, детски градини, неправителствени организации и други институции). Александър също така е сертифициран от Google от 2013 г.

Завършил е Технически университет, София, със специалност индустриален мениджмънт.

colors