WOW Youth

WOW
colors

Ползи за младите хора

illustrazione

Ползи за директно ангажираните млади хора в проекта

Младежките обучители, които ще участват в проекта и в тренировъчните дейности, ще усъвършенстват своите умения за работа по и със образователните сценарии по време на симулации, адресирани към млади хора, целящи повишаване на техните компетентности, необходими на пазара на труда. Всеки участник ще получи обучителни материали, разработени в рамките на проекта, ще има безплатен достъп до инструментариума на проекта (за постоянно - дори след края на проекта) и ще получи сертификат Youthpass.

В случаи, в които изпращащата организация също е ангажирана, приемащата организация ще се стреми към издаване на Europass сертификат за мобилност.

Проектът използва ефекта на доминото, чрез който обучените вече млади хора са ангажирани в последващите обучения, провеждани по време на събития на проекта. Това помага на младите хора да усъвършенстват своите умения, с помощта на свои връстници, като същевременно с това спомага за размножаване и разпространение на придобитите вече от тях знания.

За участници в дейностите на проекта ще бъдат поканени личности или представители от младежки организации, центрове, базирани на общността или други.

Заинтересованите лица в този проект за кариерни консултанти и младежки центрове, младежки обучаващи организации, частни и общински агенции по труда, организации предоставящи неформално образование, организации на работодателите, лицата правещи политики и взимащи решения в областта на образованието и общественото благополучие. Представители на заинтересованите страни ще бъдат държани в течение с развитието на проекта и резултатите от него чрез бюлетини и директна комуникация. Ще бъдат поканени също така да дадат обратна връзка за резултатите от проекта както и да се включат в публични инициативи на проекта (като семинарите например). До края на проекта, те ще бъдат снабдени със специално подготвено портфолио, което ще съдържа ключово съдържание от събитията на проекта и линкове към резултатите от него. Заинтересованите лица ще бъдат поканени да приложат постиженията на проекта в своята работа за целите на разпространението на информацията между по-широка аудитория и прилагането на резултатите от проекта на нови територии.

colors