WOW Youth

WOW
colors

Benefits to young people

illustrazione

Benefits to directly involved young people

Benefits to directly involved young people

WoW atölye çalışması ve eğitim aktiviteleri genç işçiler ile ilgili usta becerileri ve simülasyonlar öğrenme senaryoları gençlere hitap ve iş dünyası için uygun oldukları yetkinlikler , geliştirilmesi üzerinde amaçlayan çalışmak olacaktır.Proje boyunca eğitim materyallerini geliştiricek her katılımcı ayrıca wow araç gereçlerine ücretsiz erişebilmeye sahip olucak (projenin sona ermesinden sonar bile kalıcı olucak ) ve gençlik geçiş sertifikası alacak (olduğu yerde).Gönderen kuruluş söz konusu olduğu durumlarda, ev sahipliği yapan organizasyona  Europass Hareketlilik Belgesi verilecektir.)

Proje etkinliklerinin  katılımcıları, gençlik organizasyonlarından üye veya bireyler, kamu yararına çalışan merkezler  ve gençlik çalışanlarının becerilerini ve aynı zamanda bireysel kasitelerini geliştirmeleri için proje etkinliklerine davet edilecek kişiler olacaktır.

WOW Projesinin paydaşları ise kariyerm danışma ve gençlik merkezleri, geçlik yetiştirme,geliştirme alanında faaliyet gösteren organizasyonlar, özel ve kamuya(belediyelere) ait istihdam büroları, yaygın eğitim verenler, işveren örgütleri, eğitim ve sosyal refah alanında politika belirleyiciler ve karar vericilerdir. Paydaşların temsilcileri, proje boyunca proje ve sonuçları hakkında proje bülteni ve doğrudan iletişimlerle bilgilendirilecek, haberdar edileceklerdir.Proje ürün ve çıktılarına yönelik geri bildirim sağlama ve projenin halk etkinliklerine (kademeli katlamalı seminerler ,vb.) katılmaya davet edileceklerdir. Proje sonuna kadar , özel olarak hazırlanmış olan ve proje etkinliklerinden derlenmiş olan temel içerik ve çıktıların linklerinden oluşan WOW Proje Portföyü kendilerine temin edilmiş, sunulmuş olacaktır. Proje paydaşlarına , çalışmalarında projenin elde etmiş olduğu başarılı unsurların , yeni bölge ve bağlamlarda, daha geniş kitlelere ve profesyonel kitlelere ulaştırılması yönünde çaba sarfetmeleri istenecektir.

colors