WOW Youth

WOW
colors

Beneficii pentru tinerii direct implicați

illustrazione

Beneficii pentru tinerii direct implicați

Abordare în cascadă pentru creșterea beneficiilor în urma proiectului

Tinerii implicați în workshop-urile și trainingurile WoW își vor dezvolta abilitățile prin intermediul scenariilor de învățare în simulări adresate tinerilor cu scopul dezvoltării competențelor necesare pentru piața muncii. Fiecare participant va primi materiale didactice create de-a lungul proiectului, va avea acces la întregul conținut al setului de scenarii WoW (inclusiv după finalizarea proiectului) și va primi un certificat Youthpass (acolo unde este cazul). În cazul în care organizația originară este implicată, organizația gazdă va emite un certificat de mobilitate Europass.

Proiectul se bazează pe abordare în cascadă, prin intermediul căreia tinerii participanți la training sunt încurajați să devină traineri în evenimente legate de proiect, lucru care permite dezvoltarea competențelor și multiplicarea expertizei.

Participanții la activități vor fi membri ai organizațiilor și centrelor de tineret și alți tineri care își vor putea dezvolta, astfel, abilitățile și aptitudinile.

Alți beneficiari ai proiectului WoW sunt centre comunitare de consultanță și tineret, organizații de training pentru tineri, agenții pentru ocuparea forței de muncă, facilitatori de educație non-formală, asociații de angajatori, factori de decizie în domeniile educație și social. Reprezentanți ai beneficiarilor vor fi în permanență informați cu privire la proiect și rezultatele acestuia prin intermediul unui newsletter și prin comunicare directă. Aceștia vor fi invitați să ofere feedback și să participe la activitățile publice din cadrul proiectului (precum seminariile în cascadă). La finalul proiectului, aceștia vor primi un portofoliu WoW special, care va conține informații-cheie de la evenimente și link-uri spre rezultatele proiectului. Beneficiarii vor fi invitați să ia în calcul realizările proiectului în activitățile lor ulterioare, pentru diseminarea informației în rândul altor profesioniști din domeniu și pentru exploatarea rezultatelor în noi regiuni și contexte.

colors