WOW Youth

WOW
colors

Projedeki ekibi

illustrazione

Projedeki kişiler

Projedeki kişiler

Reni Dimova

Proje koordinatörüdür.Geçmiş: 25’ten fazla uygulanan projede koordinatör ve öncüdür,ayrıca eğitim işbirliğindeki projeler altında ve kapsamında ortak bir dil ve destekleyici faaliyetlerin ölçümleri ;Günay bağlamında eğitim ve gençlik proje uygulama-genişletilmiş deneyim Doğu Avrupa;öğretmen eğitmenliği(proje sürdürülebilirliğinde LLP eğitmenliği);Masterını Bulgaristan Sofya üniversitesi Slav Çalışmaları fakültesi  felsefe bölümünde ,yapmıştır.

Alexander Angelov

Zengin teknolojik geçmişi var ve 5 yıldır ICT ve yazılım programlarında öğretmen eğitmeni.Yazılım programlarını geliştirme deneyimi ,eğitimsel yazılım ,etkileşimli eğitimsel oyunlar / hem eğlence hem eğitim /ve animasyon. /bakanlık,belediyeler,üniversiteler,okullar ,anaokulları ,Stklarda ve diğer kurum ve kuruluşlarda iletişim için CCT ağındaki sorumlu kişidir.2013 Mayıstan beri Alexander google kişisel sertifikasına sahip ve o Sofya teknik üniversitesi Endüstüriyel yönetim bölümünden mezun olmuştur.

Iva Krastanova

Iva Krastanova çok sayıda CCTA etkinliklerinde yer almıştır;eğitici eğitmeni ,ve proje kordinatörü yerel seviyede . Iva Krastanova çok sayıda CCTA faaliyetlerinde, eğitmen, yerel düzeyde eğitici eğitmeni ve Proje Koordinatörü olarak çalıştı. (seminerler, girişimler)

Şu and CCTA gençlik projeleri Koordinatörü konuları ise  “Sürdürülebilir kalkınma”, “Anahtar Yeterlilikler” ve ET2020 stratejisi .

2013 Mayıs ayından bu yana Iva Google sertifikasına sahiptir.

Delyana Bratanova

Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji alanında Lisans yapmıştır. Delyana Bratanova CCTA eğitim Kaynakları Uzmanı; Delyana kendini  Bulgaristan ve yurtdışında öğretmenler için (çoğunlukla KÖK konularda) Eğitim kaynakları yaygınlaşmasına adamıştır. CCTA kapsam ve faaliyetleri için tamamlayıcı Bilimsel arka plan ve BİLİŞİM yetkinlik , veritabanı yönetimi ve pedagoji uzmanlık karışımı onlara bir beceriye sahiptir.Delyana da işlevsel STEM uzmanlarıyla Takım çalışması, Eğitim ve Teknoloji Ağı Yürütme Komitesinde uzmandır .Ayrıca  İngilizce ve İspanyolca biliyor.

Mariela Georgieva

şu anda Sosyal Pedagoji Doktora programındadır;deneyimli antrenör ve etkinlik yöneticisi.(6 AY) Litva içindeki SOS Köyünde eğitim ,Bulgaristan (3 ay) katılımcı ve takım lideri ,mesleki eğitim rehabilitasyon merkezinde stajyerlik yapmıştı.CCTA takımın bir parçası ayrıca  projelerde operasyon ve koordinasyon uzmanı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Zuhal Yılmaz Dogan

Zuhal Yılmaz Doğan  9 yıldır Doğa Okulları AB Projeleri Koordinatörlüğünü yürütmekte olup bu süre içerisinde 27okul ortaklığı ve 10 Avrupa Komisyonu’na bağlı yürütülen büyük ölçekli projeleri yürüterek bu alanda deneyimler kazanmıştır. Bu süreç içerisinde ve projeler kapsamında online öğretmen eğitim içerikleri ve materyalleri üretmek, okul uygulamaları geliştirmek ve öğretmen eğitim kursları ve bilim kampları düzenlemede ve eğitimlerinde aktif rol almıştır. Bu kapsamda 3 büyük ölçekli projenin yazma, geliştirme ve koordinatörlüğünü yürütmüştür www.bsiproject.com, http://www.ntse-nanotech.eu/,   www.sustain-project.eu.

Bunun yanı sıra MEB bünyesinde öğretmen olarak görev almış ve TTKB bağlı 2008-2013 yılları arasında öğretmen eğitmeni olarak çalışmıştır.  Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans programı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı dil Öğretimi Yüksek Lisans programlarından mastır derecesi almıştır. Haziran – Eylül 2011 tarihleri arasında UMASS (University of Massachusetts, Amherst) Amerika’da BEST PRACTICE TESOL eğitiminin ardından öğretmen eğitmen sertifikası almıştır.  Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Programları alanında doktora programında öğrencidir. Öğretmenin Profesyonel Gelişimi üzerine yaptığı tez çalışmasında öğretmenlerin tasarım becerilerinin gelişimi, disiplinler arası çalışma, öğrenme topluluğu ve araştırmacı öğretmen rolümün gelişimi üzerine çalışmıştır. Intel İleri Çevrimiçi Öğretmen Platformu ve Yenilikçi Yöntem ve yaklaşımların ders planlamasında etkin kullanımı, Fen Öğretiminde Nano Teknolojik Uygulamalar üzerine eğitimler vermektedir. Halen TTT NET: Takım Çalışması, Eğitim ve Teknolojisi network Projesi (540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW), Eduforhealty: Sağlık Eğitiminde farkındalık KA2 Karma Okul Eğitimi Projesi, 2014-1-RO01-KA200-002931, CARMA: Mautic Yaklaşım ve diğer İnformal Öğretimlerin Öğrenci motivasyonunda etkisi KA3- Politika Reformları için Destek 562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD, EUMOSCHOOL: Erken Okul Bırakmada Duygusal Zekanın Etkisi, KA2 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık,  DEMOKLEOS: Demokratik Farkındalığı Yeniden Kavrama ve Çoğulcu Sorumluluk, KA2 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık, WoW ! : Dünya Gençliğinin daha iyi istihdamı için Becerilerinin gelişimi, gençlik için Kapasite Geliştirme program ülkeleri ve Latin Amerika ve Asya. 566050-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA.  

Dr. Didem Sünbül

Didem Sünbül 1995’te İstanbul Üniversitesinden Lisans Derecesi almış, 2000 ve 2007’te İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri almıştır. 1995’ten beri MEB’lığında Fizik Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları Polimerizasyon Kinetiği, Uygulamalı Matematik, Kopolimerlerin Simülasyonu ve Modellenmesi, Fen/Fizik Eğitimidir. Shell Eco-marathon çalışmalarını yürütmüştür. Intel Öğretmen Program – Öğrenme Süreci Tasarlama Sürecine Master Öğretmen olarak ders tasarımı yapmaktadır. “Nano Technology for Science Education” –  LLP Transversal Programme KA3-ICT projesinde (540029-LLP-1-2013_IT_COMENIUS-CNW) çalışmış ve halen öğretmen eğitimi, eğitim dokümanı hazırlama ve geliştirme üzerinde çalışmaktadır. “Teamwork, Training and Technology Network – TTT NET (540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW) projesinde uzman olarak görev almaktadır.

Sedef Altaş

Sedef Altaş Doga Okulları AB Projeler Koordinatörlüğünde proje geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadır. 2006 yılında uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesi almış olup,  2012 yılında Paris Lodron Universitesi  ve Kocaeli Universitesinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans derslerini tamamlamış, yüksek lisans derecesi almıştır. Doga Okulları AB Projeler Koordinatörlüğü bünyesinde uygulanmakta olan WYRED ‘netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society’ H2020 Research and Innovation Framework Programme(REV-INEQUAL-10-2016), CARMA-RMA and Other Non-Formal Learning Methods for Student Motivation(562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD), EUMOSCHOOL-Emotional education for Early School Leaving Prevention School Education, WoW ! - Developing World Skills of World Youth for Better Employability(566050-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA), Eduforhealty-Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education(2014-1-RO01-KA200-002931) , DEMOKLEOS-Rethinking Democratic Awareness  and Collective  Responsibility for a whole- school approach(2015-1-EL01-KA201-013930), TTT NET-Teamwork, Training, and Technology Network, 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW) projeleri kapsamında çalışmaktadır.

Ioana Filipaș

 • time management skills, good organizer, good coordinator, good communicator
 • technical skills: audio-video editing, photography and photo editing
 • has participated to a series of trainings and youth exchanges within Youth in Action framework:
 • Advanced Training On Quality in youth exchanges (ATOQ) within Youth in Action programme, Yyteri (Finland), May 2013
 • Training course on non-formal education and Youth in Action programme, Cluj-Napoca (Romania), November 2012
 • Training course on writing projects within Youth in Action framework, Cluj-Napoca (Romania), April 2011
 • Participant and Romanian team leader at the international Youth in Action youth exchange ”Focusing on Human Rights”, Izmir (Turkey), November 2010
 • Participant and Romanian team leader at the international Youth in Action youth exchange ”Meeting place 43.49 N / 24.38 E Izbiceni”, Izbiceni (Olt, Romania), September 2010
 • Participant at the international Youth in Action youth exchange ”EuroArt Camp”, Câmpina (Romania), April 2010

George Prundaru

 • Adobe certified expert in Photoshop CS4
 • technical skills: audio-video editing, photo editing, photography, graphic design (advanced skills: Adobe InDesign, Illustrator, Premiere, Corel Draw, Sony SoundForge)
 • PhD in communication sciences (video games as a medium of communication)

Radu Meza

 • technical skills: web design, graphic design
 • artistic skills: drawing, painting, sculpture
 • PhD in sociology (structure and dynamics of popular online networking systems)

Fiorella Operto

Education in Philosophy. She speaks fluently French and English, and can read Spanish and German.

Following her studies, she moved to the United States for a while, where she worked for a Publishing House in Washington, D.C. Back home, she started a book series devoted to science dissemination (I Dialoghi, Di Renzo Editore). She has acquired specific experience in science dissemination and popularization, working in collaboration with Scientific Laboratories and Research Centres in Europe and in the United States, starting from the position that research in science and dissemination of scientific knowledge must go hand in hand. Her activity pivots around the use and invention of new means of communicating scientific discoveries and hypothesis to a non specific Readership, means mediated through every form of communication (novels, theatre, movies, documentaries, music, adverts), while maintaining the content true and accurate. From 1999 she has co-operated with the CNR-IAN Robotics Department of the National Research Council in Genoa, Italy, promoting the knowledge and understanding of the new science of Robotics. She is President of the School of Robotics, which she co-founded in 2000.

She likes learning languages; trekking and skiing. - See more at: http://www.scuoladirobotica.it/en/consigliodirettivo.html

Emanuele Micheli

Graduate in Mechanical Engineering, University of Genoa, Italy, in 2004 with a thesis on the modular worm robot.

In his first research activity he worked on rescue robotics.

He has worked as designer for Telerobot, where he folllowed a humanoid project. After this  he was responsible for the organization of the Robot@School Network originally founded in 2005 by the Italian Ministry for Education. At the end of the funding, he lead the network as deputy head of School of Robotics.  Project Manager  of the Regional Center of “Roberta goes EU” a European project. In recent  years he has organized a considerable amount of teacher training courses and since 2009 he has been collaborating with the University of Genoa (for Industrial Design) on a project on Design and robotics.

He researches robotics for people with special needs and follow many theses such as:

Roboable, a interactive device for autistic children or people with cognitive difficulties; the design of iCub, a thesis about the study of a cover for a humanoid; the Godi Project is on the creation of a device for creating and designing living spaces, Robot-Era is the last thesis on design of a humanoid robot dedicated to assistance for the elderly.

In the 2010 he is studying the use of educational robotics with autistic children and in hospital.

From 2012 to 2013 he followed a research project about Cloud Robotics and the creation of robot-human interfaces.

He is the exclusive teacher for introducing industrial robotics at high school level.

He organizes and coordinates educational projects on underwater robotics from high school level to university.

Davide Canepa

Davide is experienced trainer and young promoter. His experience varies from organization of events, education activities and operational management. He graduated in Electronics. Since 2009 he is cooperating with the School of Robotics in Electronics and Computer Science. Certified Expert of LabView software; trainer of Advanced Arduino courses. He is responsible of School of Robotics Underwater Robot Project. 2009 Awarded by the Campus Party Committee; 2010 Finalists of the Festival of Young Talents by the Italian Ministry of Youth.

Mr. PhD. Luis Lizama

Psychology Complutense University, master degree in international migrations, PHD © in Education. UCM.

Vice president of University of Aconcagua, Chile.(2014)

ICT adviser Project management, training trainers, design e-learning and face to face courses CECE – Confederación Española de Centros de Enseñanza – Spanish Confederation of Educational Centres www.cece.es , Madrid , Spain.(1999-2013)

Teacher at the Master of ICT and Education (Santillana Group, Barcelona University, Alicante University, Carlos III University) www.iup.es to teach international teachers in Marketing Multimedia techniques (2004-2012)

Chaiperson “ The innovative Scholl Agenda” Online Educa Berlin (2009) International experience working in Europe and Latin-America during the last 15 years: Spain, Italy, Germany, France, Romania, Bulgaria, Greece, UK, Portugal, Finland, Belgium, Holland, and also in Latin America, Costa Rica, and Chile

Ximena Vargas

Civil Mining Engineer
Bachelor of Science in Engineering
National Mining Area Coordinator
Skills in creating and tracking projects and formulating career plans in areas of mining engineering.
Good communication skills and university teaching.

Adela Silva

University Director in Viña del Mar, Quilpué

Professor

Bachelor of Education
Magister Mention Education in Educational Management. Expert on quality management

Good communication skills, teamwork and communication with young students.

Yoana Alvarez

Head of Finance, Postgraduate department

Executive professional with extensive experience in commercial areas Leadership skills Work equipment and experience in implementing plans aimed Customer Service to the Marketing and Promotion of Products or Services.

colors