WOW Youth

WOW
colors

FSPAC Association

illustrazione

Asociația Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Website: www.fspac.ubbcluj.ro

Asociația Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Asociația FSPAC) a fost înființată în martie 2013 și reunește studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Scopul Asociației FSPAC este de a sprijini programele și proiectele studenților și profesorilor FSPAC, concentrându-se atât pe activități formale, cât și non-formale, diactice și extracurriculare.

Activități:

  • organizarea de workshop-uri, seminarii, conferințe, dezbateri, școli de vară, tabere
  • crearea, publicarea și diseminarea de cărți, periodice, flyere, broșuri și alte materiale informative
  • dezvoltarea de activități de implicare și dezvoltare comunitară – independent și în parteneriat cu instituții locale / naționale / internaționale
colors