WOW Youth

WOW
colors

Universidad de Aconcagua

illustrazione

Universidad de Aconcagua

Website: www.uac.cl

Universidad de Aconcagua (Universitatea din Aconcagua) a fost înființată în 29 decembrie 1989, având primul sediu în San Felipe, unde activitățile didactice au fost demarate în martie 1990, extinzându-se ulterior dinspre nord înspre sud. În prezent, universitatea are acoperire națională, cu mai bine de 11.000 de studenți urmând studii profesionale și tehnice.

După obținerea autonomiei instituționale – oficial, în 20 ianuarie 2006 – din partea Ministerului Educației din Chile, Universidad de Aconcagua s-a dezvoltat și a crescut într-un mod remarcabi. În prezent, urmează planul de dezvoltare instuțională 2012-2018, bazat pe principiile dezvoltării continue, concentrat pe calitatea educației și a predării, în contextul unor acțiuni precum evaluarea predării și a profesorilor, urmărirea evoluției absolvenților, revizuirea și aducerea la zi a curriculei, reînnoirea infrastructurii și a echipamentelor, și planul de atingere al obiectivului privind acreditarea instituțională până la finalul anului 2016.

Modelul educațional UAC a fost demarat în 2014 și are ca scop dezvoltarea studenților în ceea ce privește competențele necesare inserției pe piața muncii: comunicare eficientă, lucru în echipă, leadership și soluționare de probleme. Universidad de Aconcagua oferă studii atât pentru absolvenții de liceu, cât și pentru muncitorii care nu au avut oportunitatea de a studia în tinerețe sau care tind înspre obținerea unei calificări mai bune sau a unei calificări secundare, adaptând programul cursurilor și modalitățile de predare.

Universidad de Aconcagua se bazează pe valorile calitate, onestitate, respect și educație pentru piața muncii și responsabilitate socială universitară.

colors