WOW Youth

WOW
colors

Scuola di Robotica

illustrazione

Scuola di Robotica

Website: www.scuoladirobotica.it

Scuola di Robotica (Școala de Robotică) este o societate non-profit înființată de Direcția de Educație și Formare Oficială a Ministerului Italian al Educației, Cercetării și Învățământului Universitar. O comisie constând în cercetători în domeniul roboticii și cercetători în științe umaniste a creat Scuola di Robotica în anul 2000.

Scopul școlii este de a promova cunoștințe de robotică în rândul studenților și tinerilor, în contexte de educație pre-doctorală, și în rândul profesorilor și al publicului larg.

Scuola di Robotica se ocupă cu practicarea și diseminarea informației privitoare la rezultatele cercetării și dezvoltării în domeniile robotică, TIC și discipline complementare (inteligență artificială, neuroștiință, filosofie, psihologie, etică aplicată, educație). Scuola di Robotica a fost unul dintre primii promotori ai roboeticii (Ethical, Legal and Societal Aspects in Robotics – ELSA) și a fost referința ELSA în cadrul European Action Care al Comisiei Europene (Coordination Action for Robotics in Europe). Scuola di Robotica este membră a European Robotics Platform și a European Center for Women and Technology ECWT. Este centrul national al proiectului „Roberta, Girls Discover Robot”, partenerul Italian al e-Skills for Jobs, partenerul regional al FIRST® LEGO® League (FLL), coordonatorul national al săptămânii euRobotics a Comisiei Europene. Scuola di Robotica este implicată activ în studiul interacțiunii complexe dintre robotică și societate și sprijină proiectul international de dezvoltare a roboeticii, etică aplicată roboticii.

Principalele scopuri ale Scuola di Robotica sunt: înțelegerea impactului TIC, al roboticii și al noilor tehnologii în general, cu referire la procese și metodologii de învățare, îmbunătățire tehnică, științifică și metodologică a profesorilor din școli tehnice și vocaționale, dezvoltarea și difuzarea unei metodologii didactice inovatoare printr-un laborator virtual multidisciplinar pe internet (acesta va permite derularea, de către studenți, a unor experimente practice, prin implicarea în proiecte de cercetare transnaționale pentru a crea un robot), promovarea cooperării între diferite discipline cu scopul de a realiza un experiment inovator.

colors