WOW Youth

WOW
colors

Genel amaçlar

illustrazione

Genel amaçlar

Genel amaçlar

Wow proje ortaklarının takımca çalışıp öğrenme senaryolarını araç gereçlerini geliştirmek ve genç insanların becerileriyle dünyadaki formal olmayan metodlarla çalışanların köprü kurulmasını sağlamaktır.Öğrenme senaryoları gençlerin hayatına dalmasına  izin verecek ,rol canlandırmalarını  tutturmak ,eylem esaslı  ya da vaka esaslı öğrenme genç çalışanlar tarafından neden olmuştur.eğitim kursları taradından tanımlanacak araç gereçlerin genç işçilerin artışına kapasite sağlamak formal olmayan eğitimlerde ,gençlerin iş istihdamı için teşvik edilmesi ,okul ve üniversite eğitiminde güvenliği sağlayamama nedeniyle parçalanmış bilgiye ve ayrılmış konulara neden olur

Ortakların amacı öğrenme senaryolarını birlikte koymaktır(25 ten az olmayan),5 öncelikli konu çevresinde yapılandırılmış gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeve hayatta sosyal ve profosyonel gerçekleşme tutumuna  yardımcı olmak

dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmadan önce  yer değiştirme fikirlerinin süresindeki uygulama gelişimi,ortakların öncelikli konuları için dikkate alınan araç-gereç içeriği :

  • Bilgilendirici ve iletişim teknolojileri/ICT (kendine güvenen  ve ICTnin kritik kullanımında ; sanal iş birliği yapan ,verimli çalışma yeteneği olan  ,sanal ekibin bir üyesi olarak varlığını gösterebilen  ,internette veri ve kişisel güvenliki işlemlerinin olması, sosyal ağ gibi
  • Medya okur yazarlığı : kritik değerlendirme ve içerik geliştime ,categorize edebilme yeteneği b-ve önemli olan bilgileri filtreleme,karmaşık medya mesajlarını anlama yeteneği ,farklı medyalar için üretilen mesajları anlama yeteneği
  • İletişim Becerileri: diğerleriyle bağlantıda olma; ikna edici iletişim için çeşitli kanalları kullanma yeteneği ,iletişimdeki uygun olan içerik ,kişiler arası ve kültürler arası farkındalılık ve tölerans ,dinleyicelerin farkındalılığı ,vücud dili ; geribildirim verebilme yeteneği
  • topluluk ve benlik bilinci : kişisel gelişim; özgüven , güven ,öz-yeterlilik ,sivillerin katılımı,toplumla bağının güçlenmesi ,ortak çalışma
  • Girişimcilik; planlama ve karar verme becerileri ,özgün düşünme ,problem çözme ,çözüm bulma ve beklenmedik durumlardaki tepki bilgisi,plan yapma becerisi ve iş verimliliği

Öğrenme senaryoları ve yetiştirme kursu, sınırlı imkanlara sahip olanlar da dahil olmak üzere genç insanlara, onları kişisel ve sosyal gelişime yönelik etkinliklere dahil etmek suretiyle kapasite geliştirmede kapsamlı bir destek olmak üzere tasarımlanmıştır.

Proje, Kaskat (Kademeli Katlamalı) Yaklaşım uygulamakta ve bu sayede gençlerin akranlarına bilgi, beceri ve tutum aktarmak için birlikte çalışarak , edinmiş oldukları yetkinlikleri katlayarak aktarmalarını sağlamaktadır. Proje ilk etapta 15 gençlik çalışanının dahil edileceği hareketliliklerle başlayacak, düzenlenecek uluslararası yetiştirme kursunda ilk guruba  35 tanesi daha dahil edilerek kapsam genişletilecek ve kademeli katlamalı seminerlerde , ortaklıklardan   50 kişilik daha katılım sayesinde  çarpan etkili bir yayılma,yaygınlaştırma söz konusu olacaktır. (300 den fazla genç ve gençlik çalışanına doğrudan etki  beklenmektedir) . Bu yaklaşım, sarmal, gayri resmi bir çevrede genç insanların diğer gençlere bireysel destek vermesi ve dolayısıyla iş piyasası ile gençlerin edinmiş olduğu yeterlilikler arasındaki farkı azaltması bakımından bir tür tabansal örgütlenmeye olanak tanımaktadır

colors