WOW Youth

WOW
colors

Obiective generale

illustrazione

Obiective generale

Sarcinile noastre de proiect

Partenerii implicați în proiectul WoW s-au reunit pentru a dezvolta un set de scenarii de învățare care să acopere lipsurile dintre capacitățile tinerilor și piața muncii, prin metode de educație non-formală. Setul de scenarii permite tinerilor să se regăsească în situații reale, prin jocuri de rol, învățare bazată pe acțiune sau pe cazuri, facilitate de lucrătorii de tineret. Setul de scenarii va fi completat de un curs care va crește capacitatea lucrătorilor de tineret de a oferi pregătire în contexte non-formale, care să promoveze abilitățile tinerilor necesare pentru angajabilitate, pe care școlile și universitățile, adesea, nu reușesc să le ofere, din cauza informației fragmentate, separate pe discipline.

Scopul partenerilor este să aducă laolaltă o varietate de scenarii de învățare (nu mai puțin de 25), structurate pe cinci domenii prioritare care ajută tinerii să-și dezvolte cunoștințele, competențele și aptitudinile folositoare pentru realizarea în plan social și profesional.

După o analiză aprofundată și un schimb de păreri în procesul de redactare a formularului de candidatură, partenerii au decis să se axeze pe următoarele priorități pentru setul de scenarii de învățare:

  • Tehnologia informației și comunicării / TIC (competențe de utilizare a TIC, colaborare virtuală, abilitatea de a lucra productiv și activ ca membru al unei echipe virtuale, probleme privind diseminarea datelor personale și securitate personală pe internet, social networking etc.)
  • Competență mediatică (evaluarea critică și dezvoltarea de conținut, abilitatea de a înțelege mesaje mediatice complexe, abilitatea de a produce mesaje pentru diferite tipuri de media)
  • Competențe de comunicare (comunicarea cu alții, abilitatea de a folosi diferite canale pentru comunicare persuasivă, comunicare adaptată în funcție de context, conștinentizarea diversității interpersonale și interculturale, toleranță, conștientizarea publicului, limbaj verbal, primire și oferire de feedback)
  • Conștientizarea sinelui și a comunității (dezvoltare personală, stimă de sine, încredere, auto-eficacitate, angajament civic, legături întărite cu comunitatea, parteneriate)
  • Antreprenoriat (abilități de planificare și luare de decizii, rezolvare de probleme, gândire inovatoare, găsire de soluții și răspunsuri în circumstanțe neașteptate, abilitatea de a planifica și lucra productiv).

Scenariile de învățare și cursul intenționează să constituie un sprijin comprehensiv pentru lucrătorii de tineret în dezvoltarea capacității tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, prin implicarea lor directă în activități de dezvoltare personală și socială.

Proiectul se bazează pe o abordare în cascadă, prin care tinerii lucrează împreună pentru a transfera informație, competențe și atitudini colegilor lor, dând mai departe și multiplicând expertiza acumulată. Proiectul va demara cu mobilități implicând 15 lucrători de tineret, urmând să mărească grupul cu alți 35, care se vor alătura ulterior, pentru a multiplica grupul țintă cu alți 50 de participanți, care vor fi implicați în seminarii în cascadă în cadrul parteneriatului (impact preconizat: peste 300 de tineri și lucrători de tineret). Această abordare permite crearea unui efect grass-root, datorită faptului că tinerii oferă sprijin individual altor tineri într-un context informal și contribuie la acoperirea lipsurilor dintre competențele acumulate de tineri și cerințele de pe piața muncii.

colors