WOW Youth

WOW
colors

Tanım

illustrazione

Tanım

Tanım

WOW Projesi gençlerin iş gücü piyasası için gerekli olarak bilinen bilgi, beceri ve davranışlarının genişletilmesi için var olan nonformal eğitimin potansiyelinden faydalanmakta ve böylece genç istihdamını desteklemektedir.

Proje Ortakları, eğitici simülasyonlar uygulanmasına olanak sağlayacak öğrenme senaryoları ile bir ‘Proje Kiti’ geliştirecektir. WOW projesi, tüm seviyeler için örgün eğitimin çekirdeğini oluşturan konu/ders/branş öğretimi kısıtlamasından kaçınarak, pratik yaklaşım ile gençlerin genç çalışanların liderliğinde rol yapma, aksiyon ya da vaka temelli öğrenme ile gerçek yaşam ile yüzleşmelerini sağlamaktadır. WOW Projesinin hazırlayacağı ve deneyeceği eğitim programı,  genç çalışanların yeteneklerini proje araçlarını başarılı bir şekilde uygulamaları ve akranları ile çalışmaları için destekleyecektir

Bu yaklaşımlara ek olarak WOW projesi, Temel Yeterlilikler Avrupa Çerçevesi (2006/962 / EC) tarafından sunulan ‘dönüşümsel beceriler anlayışının ötesine geçmekte ve çok disiplinli ve konular arasında ilişkilendirme yaklaşımını amaçlayan geniş bir yelpazedeki yeterlikleri kapsamaktadır.

Projesi gençlerin istihdam becerilerini destekleyen ve birbirini tamamlayıcı 5 öncelikli konuya odaklanır:

  • Bilgi ve iletişim teknolojileri
  • Medya okuryazarlığı
  • İletişim becerileri
  • Toplumsallık bilinci ve benlik bilinci
  • Entrepreneurship (girişimcilik)

Projenin Şili’den bir kurum ile işbirliği yapması projeye yeni bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu işbirliği sayesinde, projenin kapsayacağı genç çalışanlar AB dışındaki bir ülkenin gerçekleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu da gençlerin projenin güncel konuları ve küreselleşen dünyada benzerlikler ve farklılıklar hakkında anlayışlarına dair algılarını genişletecektir.

colors