WOW Youth

WOW
colors

WOW nedir?

illustrazione

Wow nedir?

Wow nedir?

Wow projesi (Dünya Gençliğinin Kaliteli İstihdamı İçin Global Yetkinlikler) farklı kurumları biraraya getirir - eğitim kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, informal eğitim olmayan sağlayıcılar, genç çalışanlar ve gençlik organizasyonları ile birlikte çalışır ve informal eğitim yöntemleri ile dünya iş olanakları ve gençlerin yetenekleri arasında bağ kuran ders planları ile birlikte eğitim metaryeli geliştirir.

Genç çalışanlar için kullanabilecekleri araçlar olarak istenilen eğitim meteryali atölye çalışmaları genç çalışanların yaygın veya yaygın olmayan eğitimlerini destekleyen atölye çalışmaları ile tamamlanacak.

WoW wow projesi  yeni beceriler ve işteki gelecek perspektifi için AB gündemi tarafından 2020deki eğitim ve öğrenimin stratejik öncelikleri gibi güçlü motivasyonudur.

Wow projesi, uluslararası proje ortaklarının genç işçilerin iş sahası için gençlerin  becerileri ve yeterlilikleri desteklemek hedefidir,fikri çıktıların gelişmesinde ve üretilen içerik ve yaklaşımlara daha geniş bir ilişki getirilecek ve  çoklu bakış açısına izin verilecektir.

Beceriler arasındaki uyumsuzluk gençler  için önemli bir engel iş elde etmek ve kariyer yapmak  istihdam için eğitim sağlar. Dinamik teknolojilerin gelişiminin ekonomisi üzerine etkileri , işgücü piyasasında bireyin rekabeti için daha önemli olan genel yeterliliklerden formal mesleki nitelikler ve deneyimler daha önemsiz olmaya başlamıştır. Bu yeterliliklerle eşit eğitim düzeyi yaygın eğitim ile insanların yeni bir metod geliştirmeleri  için genç insanlara yardım etmek gibi önemli bir rolü vardır ve  ayrıcı avantaj verir .Araştırmacılar şu faktörlere katılmışlardır,genç işsizlerin etkileri yerel ekonomik içerikleri tarafından çoğunlukla ülkenin denel içeriği belirleyici olmasına rağmen eğer ekonomik koşullar aynı olursa , dünya çapındaki farklı dinlerde olanlar da benzer olabilir.

En azından, AB piyasasındaki manzaranın yeterliliklerinin  meslek ve kariyer yollarının uyumlu olması gerekir. yani AB alanındaki girişimlerinin ayarı  yeterli biçimdedir.

(Avrupa işbirliği özellik için gereklidir)

  • Bilgi transferi ve akran-ağrenimi
  • Yeni özelliğin başarısı AB’nin öncelikleri ve hükümleri ;Avrupa içeriklerinin inşaasında paylaşılan öğrenmeler ,sınırların ötesine gitmek   yaygın düşünülen metodojileri tanımlamak
  • Projenin sonuçları ile genç çalışanların test denemeleri ,farklı içeriklerin işlenmesi  ve çizimle  alakalı sonuçların uluslararası  referanslar ile  uygulunabilirliği )
  • Projedeki geniş uluslararası içeriklerin sonuçlarının  yayılması

Avrupadaki  işbirliğinin yararları:

  • Ortakların stratejik seçimleriproje ortaklarının stratejik seçeneği,farklı ülkelerin ve içeriklerin çalışması ,bağlantıları ve arka planları )
  • metodolojik kurulum ve eğitimin yeterlilikler getirmesi proje ortaklarında
  • çok dilli üretim  için mümkünlük ve açık eğitim kaynakları ve onlar için sınır ötesi yayılımı)
  • Avrupa’da yaygın eğitim kurumları alanında anlamlı bir katkı sağlayacak tutarlılık ve değişim katılımcı kurumların kapasitesindeki bireyler arasındaki işbirliği ve değişim )

Bunun yanı sıra, Şilili ortağımızın (P5) da katılımı sayesinde proje dünyanın değişik bölgelerinden ortak ülkelerle gençlik alanında işbirliği ve değişimin geliştirilmesi bakımından  Erasmus+ Kapasite Artırıcı Projelerin genel amaçlarının başarıyla uygulanmasına katkı yapmaktadır. Şili’ye ait istatistikler genç nüfus işssizliğinde,2012 ve 2013 dönemlerinde elde edilen %1,1 lik azalmayla güncel olarak pozitif meyil sergilemektedir.

Aynı zamanda  OECD Beceri Strateji Biriminden ülkeye yapılan önerilerle , ülke vatandaşlarının yaşam boyu öğrenmeye teşvik edilmesi ve bu alanda desteklenmesi, sınır ötesi becerilerin geliştirilmesi ve uluslararası hareketliliğin artırılması ve geliştirilmesi alanlarındaki gerekliliğin altı çizilmiştir.

Bu noktada, WOW projesinin uygulanması, OECD den gelen önerilerin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı verebilecek modeller ortaya koyacaktır.

colors