WOW Youth

WOW
colors

Uzun dönem sonuçları

illustrazione

Uzun Vadedeki Sonuçlar (Önizleme)

Uzun Vadedeki Sonuçlar (Önizleme)

WoW Projesi, hedef gruplarla sürdürülebilir uzun vadeli iletişim öngörmektedir. Düzenlenecek etkinlik zincirleriyle WoW Eğitim materyalleri ve teknik bilgilerine sahip olacak ve öğrenme senaryolu araç kitine erişimi sağlanacak olan 300 den fazla doğrudan iştirakçi gençlik çalışanı olacaktır   Wow araç kiti içi gereken öğrenme senaryalorının  geliştirilmesinde yer alacak olan 15 gençlik çalışanı, aynı zamanda Sofya- Bulgaristan’da gençlik çalışanları için düzenlenecek uluslararası  kapasite geliştirme kursunda eğitmen olarak yer alacaktır ve daha sonrasında da bu işe devam edecek,projeden elde ettikleri deneyim ve yeterlilikleri akranlarıyla paylaşacaklardır.

Projenin geniş hedef grupları ile üç şekilde irtibat kurulacaktır: (1) Ortakların kurumsal ağlarıyla (Bu iş için özel tasarlanmış, hem eğitim hem de araç kitini kullanan etkinlikler vasıtasıyla) (2) gençlik ve gençlik çalışanlarınca akrandan akrana ve (3)paydaşlarca, ağları vasıtasıyla tüm proje sonuçları  Gençlik ve Spor Bakanlıkları,Eğitim Bakanlıkları, Bölgesel eğitim Denetleyiciler,vb mahalli,bölgesel ve ulusal çapta  gençlik karar vericileri ile paylaşılacaktır. (WoW eğitim yönergeleri URL ler,QR kodları, bültenler vasıtasıyla tanıtılmaya uygundur)

Gençlik Politikaları Alanındaki Karar vericilerle Ağ Oluşturma:

Dünya Gençleri İçin Dünya Becerileriyle Daha İyi İstihdam  hareketi , tüm ortakların ve tüm paydaşların işbirliği ve opereasyonel kapasitelerini artırma yönünde çalışmalar yapıyor.Paydaşlar, yetkililer ve karar vericileri  yerel dilde bilgilendirmeye yönelik hazırlanacak ve dağıtılacak olan Wow Projesi Portfolyosu , gençlik alanında politika belirleyiciler ve karar vericilerle ve iş temsilcileriyle yapısal diyalog için davetiye niteliği taşıyacak ve bu amaç için kullanılacak.

colors