WOW Youth

WOW
colors

Methodlar

illustrazione

Methodlar

Methodlar

Proje metodolojisi iş birliği ve akran öğrenmesi üzerine sürer.Ortaklar kurumsal uzmanlık adımı olacak ,onlar seçecek geliştirecek ve  uygun içerik adaptasyonu yapacak,bu eşleşmelerden biriyle  veya daha  fazlasıyla eşleşir ve ortaklık içinde paylaşmak olacaktır.Genç işçiler ve uzmanlar proje ortaklarının kurumları iş birliği olucak ulusal ve uluslararası seviyede çapraz sorgulama ,tartışma ,şekillendirme ve adaptasyon içeriği ‘öğrenme senaryoları’ destekleme becerilerinin gelişmesi ihtiyacı için sosyal ve profosyonel anlama.Çerçevede iki atölye çalışması olucak (Santiago ,Şilide ve Türkiye istanbulda )onlar genç işçiler için  içerik araç gereçlerinin ayarlamalarında ajanda  ve kapasite inşaasındaki  metod kurslarında birlikte çalışıcaklar.)

Proje, içinde (gençlere yönelik) öğrenme senaryoları bulunan  bir araç kiti geliştirecek kapsamlı bir yaklaşım ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Proje çıktıları/ürünleri, Sofya_Bulgaristan’da ortak ülkelerden 50 gençlik çalışanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan uluslararası eğitim etkinliği bünyesinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır

Proje çıktılarının (öğrenme senaryolu araç kiti ve gençlik çalışanları için kapasite geliştirme kursu) metodolojileri, öğrencilerin bilgilerini aktif olarak deneyim ve keşifle yapılandırdığı düşüncesi üzerine kurulmuş olan Yapılandırmacı Öğrenme Paradigmasına dayanmaktadır. Burada kastedilen ise öğrenicilerin, öğrenme durumuna aktif olarak dahil edilmesi gerektiği ; en iyi öğrenmenin anlamlı bağlamlarda , işbirliğiyle ve diğerleri ve çevreleri ile etkileşimle gerçekleştiğidir.

‘Öğrenme senaryoları’ aşağıdaki özelliklere sahip olucak

  • Anlamlı bir içerik oluşturmak
  • birlikte çalışma gerektiren/etkileşimli çalışma(akran öğrenenler ile ,eğitimciler .uzmanlar ….gibi
  • kaşif ,keşfeden,deneyim odaklı
  • disiplinler arası olması
  • üretken ,görev amaçlı
  • kişisel olnası ,öğrenci merkezli
  • yansıtıcı geri bildirimle ilgilenen

senaryonun içinde uygulanbilir uygun yalaşımlar vardır :rol canlandırma,hareket/keşif odaklı öğrenme,işbirlikli öğrenme ,problem odakli öğrenme,kritik düşünme ,vaka odaklı öğrenme.

colors