WOW Youth

WOW
colors

Rezultate pe termen lung

illustrazione

Rezultate pe termen lung

Preview

Proiectul WoW vizează comutarea sustenabilă cu grupurile țintă. Vor fi peste 300 de lucrători de tineret direct implicați în activități, care vor primi materiale WoW și vor avea acces la setul de scenarii de învățare. Cei 15 lucrători de tineret care vor participa la dezoltarea scenariilor de învățare vor participa și la cursul de creșterea capacității pentru lucrători de tineret care va avea loc în Sofia (Bulgaria), în calitate de traineri.

Își vor continua lucrul în acest sens și vor împărtăși din cunoștințele și experiența lor cu alții. Abordarea bazată pe multiplicare va fi, ulterior, aplicată în cadrul organizațiilor participante la seminariile în cascadă în fiecare țară (februarie 2017), unde lucrătorii de tineret participanți la cursul de creșterea capacității vor transmite mai departe cunoștințele acumulate către un număr cât mai mare de tineri din țările lor.

Toți partenerii sunt în legătură directă cu grupurile țintă – tineri și lucrători de tineret – și sunt interesați în creșterea sustenabilității și multiplicării produselor, întrucât rezultatele proiectului intră în sfera lor de activitate: CCTA (P1), FSPAC (P3) și Scuola di Robotica (P4) – prin seminarii și traininguri non-formale, DOGA (P2) – în activitățile extracurriculare pentru liceeni și în cadrul inițiativei t-MBA, UAC (P5) – în centrul de dezvoltare profesională, în centrele de orientare în carieră și în cadrul programelor de recalificare. Partenerii vor iniția traininguri de creșterea capacității pentru lucrători de tineret, care vor fi promovate ca oportunitate de training pentru proiecte de mobilitate destinate lucrătorilor de tineret sub acțiunea KA1 Erasmus+ în 2017.

Website-ul proiectului va fi disponibil pentru cel puțin cinci ani după încheierea ciclului de viață al proiectului și va fi folosit pentru comunicarea cu grupurile țintă, împreună cu paginile de Facebook, Twitter, Google+ etc. Prin intermediul acestor canale, vor fi anunțate evenimente viitoare de training și inițiative ulterioare de exploatare a rezultatelor. Lucrătorii de tineret din întreaga Europă și de pe alte continente vor avea acces liber la produsele proiectului, în engleză, spaniolă, italiană, bulgară, română și turcă, disponibile pentru descărcare gratuită de pe website.

Grupurile țintă vor fi contactate prin trei moduri: prin rețelele instituționale ale partenerilor (prin activități dedicate), prin intermediul tinerilor și lucrătorilor de tineret, precum și prin intermediul beneficiarilor, cu ajutorul rețelelor acestora; în plus, toate rezultatele proiectului vor fi împărtășite la nivel local și regional cu instituții precum Ministerele de Tineret, Ministerele Educației, inspectorate școlare regionale etc. (dat fiind faptul că promovarea materialelor WoW se poate face prin link-uri URL, QR codes, newslettere).

World skills of World youth țintește să dezolte cooperarea și capacitatea operațională a tuturor partenerilor și părților implicate. Portofoliul WoW pentru informarea beneficiarilor, a autorităților și a factorilor de decizie, în limba locală, va fi folosit ca o invitație la dialog structural cu factorii de decizie în domeniul tineretului, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

colors