WOW Youth

WOW
colors

Descriere

illustrazione

Descriere

Prezentarea setului de scenarii

Proiectul capitalizează potențialul educației non-formale în ceea ce privește extinderea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor tinerilor, percepute ca fiind necesare pe piața muncii, sprijining, astfel, angajabilitatea. Partenerii vor dezvolta un set de scenarii de învățare care vor permite implementarea unor jocuri de simulare educative. Evitând limitările predării specifice educației formale, proiectul are o abordare practică, ce permite tinerilor să testeze situații din viața reală, prin jocuri de rol, învățare bazată pe acțiune sau pe caz, derulate de lucrători de tineret. Programul de training ce urmează să fie pregătit și testat prin proiectul WoW va sprijini dezvoltarea abilităților lucrătorilor de tineret în implementarea cu succes a setului de scenarii și a lucrului cu tinerii.

Mai mult, proiectul depășește granițele așa-numitelor „competențe transversale”, definite în context european (2006/962/EC) și acoperă o arie largă de competențe, țintind spre multidisciplinaritate și abordare interdisciplinară.

Se concentrează pe cinci priorități complementare care vin în sprijinul dezvoltării competențelor necesare tinerilor:

  • Tehnologia informației și comunicării
  • Competență mediatică
  • Competențe de comunicare
  • Conștientizarea sinelui și a comunității
  • Antreprenoriat

Colaborarea cu partenerul din Chile va oferi o nouă perspectivă proiectului. Lucrătorii de tineret implicați vor învăța despre realitățile și practicile din țări non-UE, lucru ce le va dezvolta percepția asupra subiectelor abordate în cadrul proiectului și înțelegerea vizavi de similitudini și diferențe la nivel global.

colors