WOW Youth

WOW
colors

Ce este WoW

illustrazione

Ce este WoW

Despre proiect

Proiectul WoW (World Skills of World Youth for better employability) reunește reprezentanți din diverse sectoare de activitate (instituții de învățământ, organizații non-profit, furnizori de educație non-formală, lucrători de tineret și organizații de tineret) pentru a dezvolta un set de scenarii de învățare care să acopere lipsurile dintre capacitățile tinerilor și piața muncii, prin metode de educație non-formală. Setul de scenarii are rolul unui instrument pentru lucrători de tineret și va fi completat de un curs care va crește capacitatea lucrătorilor de tineret de a oferi pregătire în contexte non-formale, care se poate potrivi, de asemenea, cu curricula din contextele de educație formală.

WoW este motivat, de asemenea, de Agenda Comisiei Europene privind noile competențe și ocupații cu perspective de viitor, precum și de prioritățile de Educație și Formare 2020.

Proiectul WoW țintește spre sprijinirea lucrătorilor de tineret în dezvoltarea competențelor și abilităților necesare tinerilor la angajare și se bazează pe un parteneriat internațional care va permite crearea unei perspective multilaterale privind dezvoltarea producției intelectuale și va asigura o relevanță mai mare a conținutului produs și a abordării.

Nepotrivirea competențelor oferite de sistemul de educație și a competențelor necesare pentru angajabilitate reprezintă adesea, pentru tineri, un obstacol puternic în obținerea unui loc de muncă și demararea carierei. Odată cu dezvoltarea dinamică a tehnologiei și impactul acesteia asupra economiei, calificările ocupaționale formale și experiența devin tot mai puțin importante decât competențele generale, care determină competitivitatea individului pe piața muncii. Aceste competențe oferă un avantaj competitiv în cadrul unei cohorte de persoane având același nivel de educație, iar educația non-formală are un rol important în sprijinirea dezvoltării acestora de către tineri. Cercetătorii sunt de acord că factorii care influențează șomajul sunt determinați, adesea, de contextul economic local, mai degrabă decât de cel național, și că există similitudini considerabile în regiuni diferite din lume, acolo unde condițiile economice sunt similare.

Nu în ultimul rând, având în vedere deschiderea pieței Uniunii Europene, competențele care influențează traseele ocupaționale și ale carierelor trebuie să fie compatibile, astfel încât contextul Uniunii Europene este ideal pentru inițiative în acest sens.

Cooperarea europeană este necesară pentru:

  • Transferul de cunoaștere și învățarea reciprocă
  • Atingerea unui nou standard de calitate, bazat pe învățarea în context european, care depășește limitele și definește metodologii comune raportate la prioritățile Uniunii Europene
  • Contextul de testare al rezultatelor proiectului de către lucrători de tineret, operând în diferite contexte și trăgând concluzii relevante cu privire la aplicabilitatea în context internațional
  • Diseminarea rezultatelor proiectului într-un context internațional mai amplu

Beneficiile cooperării europene vin din:

  • Alegerea strategică a partenerilor, fiecare având pregătiri, competențe și rețele diferite și operând în contexte și țări diferite
  • Setul de competențe metodologice și de învățare adus în acest parteneriat
  • Posibilitatea producerii unor produse multilingvistice și a unui set de resurse educaționale la îndemâna oricui și diseminarea acestora peste granițe
  • Colaborarea și schimbul între instituții și indivizi, care va aduce o contribuție semnificativă la consistența în domeniul educației non-formale la nivel european și va crește capacitatea instituțiilor participante

Mai mult decât atât, prin participarea unui partener instituțional din Chile (P5), proiectul contribuie la atingerea obiectivelor generale ale proiectelor Erasmus+ de Creșterea Capacității: promovarea cooperării și schimburilor în domeniul tineretului cu Țări Partenere din diferite regiuni ale lumii. Statisticile despre Chile arată tendințe de scădere a ratei șomajului (1,1% scădere între 2012 și 2013). În același timp, recomandările din OECD Skills Strategy pentru Chile subliniază necesitatea încurajării oamenilor să învețe pe tot parcursul vieții, să promoveze politici de competențe transfrontierale și să promoveze mobilitățile internaționale. Implementarea proiectului WoW poate oferi șabloane folositoare pentru atingerea recomandărilor OECD.

colors