WOW Youth

WOW
colors

News - WOW Öğrenme Senaryosunu Oluşturma

illustrazione

29/07/2016

WOW Öğrenme Senaryosunu Oluşturma

Cenova’daki toplantıdan sonra bütün ortaklar projenin Öğrenme Senaryosu için birer kılavuz hazırlamışlardır. Öğrenme Senaryolarını geliştirmek için bir zihin haritası oluşturulmuştur.

WOW Öğrenme Senaryosunu Oluşturma

Bu kılavuz ortakların Öğrenme Senaryosu oluşturmasına yardımcı olmuştur: 

Toplantının 2. gününde proje ortakları proje çıktıları ve Öğrenme Senaryoları hakkında fikir üretmişlerdir.

Ortaklar bazı ana konuları ele almışlardır:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri / ICT (ICT programını kullanma becerisi; sanal ortamda işbirlikli ve verimli bir şekilde çalışmak; veri ve kişisel güvenlik konuları hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal ağ kullanımı, vb.)
  • Medya okur-yazarlığı (içerikle ilgili eleştirel değerlendirmelerde bulunmak ve içeriği geliştirmek, bilgileri içeriklerine göre önem sırasına koymak, karmaşık içerikli medya bilgilerini anlamak, farklı medya alanları için fikir üretmek)
  • İletişim Becerileri (kişilerle iletişime geçmek; ikna kabiliyeti becerisini kullanmak; içerik odaklı iletişim kurmak; kişilerarası ve kültürlerarası farkındalık; dayanıklılık; dinleyici kitlesinin farkındalığı, vücut dili; geri bildirimde bulunma becerisi)
  • Benlik Bilinci ve Toplum (kişisel gelişim; öz saygı; özgüven; öz yeterlilik; güçlü toplum bağları; işbirlikli çalışma)
  • Girişimcilik (planlama ve karar verme becerileri, problem çözücü davranma, beklenmeyen durumlar karşısında çözüm üretebilme; üretici çalışma ve planlama becerileri)

Fikir tartışmasından sonra ortaklar konuların birbiriyle uyumlu olduğunu, öğrenme senaryolarının tek seferlik değil sürekli kullanılabileceği kararına varmışlardır(çoklu konu senaryoları her konu uygulaması için geçerli değildir). Ortak ülkelerdeki paydaşlarla daha kolay iletişim ortamı yaratmak için uygulanan senaryoların sorunları çözmeye yönelik olması gerektiği fikrinde birlik olmuştur.

Aynı zamanda senaryolarının iş ve yazılım becerisine sahip olmak, IT kullanımı, konu hakkında eleştirel düşünmeye yönelik meslek edinme alanlarında da etkili olması gerekmektedir.

Ortakların buluşması, ortak bir öğrenme senaryosu tablosu yaratma konusunda bir zihin haritası oluşturmuştur.

 

« Back

colors