WOW Youth

WOW
colors

News - Zihin Haritası

illustrazione

29/07/2016

Zihin Haritası

Toplantıdan sonra ortaklardan Öğrenme Senaryosu oluşturulması hakkında zihin haritası oluşturmuştur. Her ortak 5 farklı senaryo sunumunu aşağıdaki zihin haritasına uyarak sunum yapmışlardır.

Zihin Haritası

İlk toplantıda her ortak zihin haritası oluşturmak için bir araya gelir. Zihin haritası Öğrenme Senaryosundan ne anladığımızı ve ne istediğimizi anlamamızı sağlar. Şili’deki workshop’ta her ortak, senaryolarının sunumunu yapacak ve bu sitede birçok Öğrenme Senaryosu bulunacak!

« Back

colors