WOW Youth

WOW
colors

News - 13-19 Mart, Şili’deki ilk WoW Workshop

illustrazione

29/07/2016

13-19 Mart, Şili’deki ilk WoW Workshop

Öğrenme Senaryoları workshop’una katılmak için bütün ortaklar Şili’deki Aconcagua Üniversitesi’nde buluştu. Workshop sırasında 20 konudan oluşan Öğrenme Senaryoları konuşuldu.

13-19 Mart, Şili’deki ilk WoW Workshop

Bütün ortaklar Şili’deki hareketliliği tanımlamak ve 20 Öğrenme Senaryosuyla geliştirmek için çalışmalar oluşturdular.

 

Her Öğrenme Senaryosunun aşağıdaki kurallar çerçevesinde hazırlanması istenmiştir: 

 

  • Anlamlı bir içeriğe sahip olması
  • Katılımcı, aktif ve işbirlikli bir çalışma ortamı yaratması (ortaklarla, öğretmenlerle, uzmanlarla…)
  • Keşfederek öğrenmeye ve tecrübe edinmeye odaklı olması
  • Çoklu disiplinli olması 
  • Yaratıcı ve hedef odaklı olması
  • Kişiye hitap etmesi (öğrenci merkezli)
  • Yansıtıcı geribildirimler içermesi

 

Senaryolarda uygulamalarla oluşacak olan yaklaşımlar: rol yapma, hareket ve keşfetme temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme, sorun tabanlı öğrenme, eleştirel düşünme, durum bazlı öğrenme.

« Back

colors