WOW Youth

WOW
colors

News - Cum să creezi un scenariu de învățare WoW

illustrazione

05/01/2016

Cum să creezi un scenariu de învățare WoW

După întâlnirea din Genova, partenerii au scris un ghid de redactare a scenariilor de învățare pentru proiect. Pentru a veni în sprijinirea redactării scenariilor, am creat o hartă a minții.

Cum să creezi un scenariu de învățare WoW

Ghidul cuprinde instrucțiunile de creare a scenariilor de învățare. Descarcă ghidul.

În cea de-a doua zi a întâlnirii, partenerii au discutat despre rezultatele proiectului, concentrându-se pe scenariile de învățare.

S-a făcut o scurtă trecere în revistă a priorităților proiectului:

  • Tehnologia informației și comunicării / TIC (competențe de utilizare a TIC, colaborare virtuală, abilitatea de a lucra productiv și activ ca membru al unei echipe virtuale, probleme privind diseminarea datelor personale și securitate personală pe internet, social networking etc.)
  • Competență mediatică (evaluarea critică și dezvoltarea de conținut, abilitatea de a înțelege mesaje mediatice complexe, abilitatea de a produce mesaje pentru diferite tipuri de media)
  • Competențe de comunicare (comunicarea cu alții, abilitatea de a folosi diferite canale pentru comunicare persuasivă, comunicare adaptată în funcție de context, conștinentizarea diversității interpersonale și interculturale, toleranță, conștientizarea publicului, limbaj verbal, primire și oferire de feedback)
  • Conștientizarea sinelui și a comunității (dezvoltare personală, stimă de sine, încredere, auto-eficacitate, angajament civic, legături întărite cu comunitatea, parteneriate)
  • Antreprenoriat (abilități de planificare și luare de decizii, rezolvare de probleme, gândire inovatoare, găsire de soluții și răspunsuri în circumstanțe neașteptate, abilitatea de a planifica și lucra productiv)

După brainstorming și dezbateri, partenerii au fost de acord că prioritățile sunt legate între ele și că un scenariu de învățare poate să acopere nu doar una, ci mai multe priorități (cu toate acestea, nu se va tinde în toate cazurile spre scenarii multi-tematice). Partenerii au fost de acord că scenariile trebuie să vizeze situații specifice țărilor / regiunilor în care se implementează proiectul, pentru a facilita implicarea părților interesate în respectivele țări sau regiuni.

Este, de asemenea, important ca scenariile să fie echilibrate, dezvoltând atât competențe ce vizează căutarea unui loc de muncă și angajabilitatea, cât și dezvoltarea de soft skills: etică, utilizarea responsabilă a tehnologiei informației, analiza critică a informației, asertivitatea etc.

Discuțiile partenerilor au dus la crearea unei hărți a minții, care va fi folosită și ca bază de pornire pentru structurarea template-ului scenariilor de învățare.

« Înapoi

colors